Asistenta Sociala

Atributii:

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Comuna Paltinis desfăşoară activităţi de asistenţă socială comunitară integrată cu serviciile sociale precum şi asistenţă medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ.

Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.

Problematica ce intră în competenţa Serviciului Public Local de Asistenţă Socială este diversă, incluzând persoanele cu handicap, asistaţii sociali, indemnizaţii copii etc. Puteţi afla aici actele necesare / tipizate de descărcat pentru rezolvarea problemelor dvs.

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Paltinis funcţionează şi este organizat în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

Structura organizatorică a Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Paltinis cuprinde compartimente şi birouri, clasificate în funcţie de complexitatea, volumul şi specificul activităţii realizate pe criterii de maximă flexibilitate, menite să garanteze transferul de funcţii, programe şi obiective.

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Paltinis , are responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.