Proiecte

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

Școala Gimnazială Cornuțel din Comuna Păltiniș se numără printre instituțiile care vor beneficia de dotări noi cu mobilier și echipamente IT, atât pentru sălile de clasă, unde există mobilier cu o vechime de peste 5 ani, cât și pentru cabinetul școlar, cabinetul de asistență psihopedagogică și laboratorul de informatică.

Investiția/Investițiile din PNRR în care este încadrat proiectul sunt:

Investiția 9: Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Investiția 11: Asigurarea dotărilor sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare din sistemul preuniversitar.

Analiza nevoilor și elaborarea documentelor specifice realizate de conducerea școlii, în colaborare cu personalul acesteia, reprezentanți ai Primăriei Comunei Păltiniș și specialiști din domeniu, vor aduce o contribuție semnificativă la optimizarea resurselor și la îmbunătățirea calității actului educațional.

#dotarescoala  #NextGenerationEU  #UrmătoareaGenerațieUE:FonduripentruRomâniamodernășireformată!

Comuna Păltiniș anunţă demararea proiectului

”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE ÎN UAT COMUNA PĂLTINIȘ”, cod F-PNRR-Dotari-2023- 5847,”

Nume beneficiar: UAT COMUNA Păltiniș

UAT COMUNA  PĂLTINIȘ, în calitate de beneficiar, cu sediul în localitatea Păltiniș, judeţ Caraș-Severin, derulează proiectul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE ÎN UAT COMUNA PĂLTINIȘ”, în baza contractului de finanţare nr. 2180DOT din 01/09/2023 încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației.

Programul de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Investiția permite achiziționarea de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei, cu respectarea caracteristicilor minime impuse de Normativele în vigoare și a ghidului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din Comuna Păltiniș prin modernizarea dotării aferente infrastructurii educaționale, în corelare cu tendințele demografice și nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivele specifice urmărite sunt dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente TIC.

Locul de implementare: România, Judeţul Caraș-Severin, Comuna Păltiniș

Perioada de implementare: 12 luni

Data începere proiect: 01.09.2023

Data finalizare proiect: 01.09.2024

Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023- 5847

Valoarea totala a proiectului: 672.097,84 lei

Valoarea maxima a finanțării nerambursabile: 672.097,84 lei din care:

– Valoarea eligibila din PNRR: 564.788,10 lei

– Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR: 107.309,74 lei

Date de contact: Primar: IOAN POPOVICI

                               Telefon: 0255522804

                               E-mail: financiar@comuna-paltinis.eu